These tools will no longer be maintained as of December 31, 2024. Archived website can be found here. PubMed4Hh GitHub repository can be found here. Contact NLM Customer Service if you have questions.


BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

527 related articles for article (PubMed ID: 19938457)

 • 1. [Isolation and identification of a human single chain Fv antibody against amyloid-beta 1-42 soluble oligomers from a human phage display library].
  Bao F; He J; Cao G; Yin F; Wang X; Pang S; Zhang Y; Hong T
  Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao; 2009 Aug; 25(8):1195-203. PubMed ID: 19938457
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 2. Screening and evaluation of human single-chain fragment variable antibody against hepatitis B virus surface antigen.
  Zhang JL; Gou JJ; Zhang ZY; Jing YX; Zhang L; Guo R; Yan P; Cheng NL; Niu B; Xie J
  Hepatobiliary Pancreat Dis Int; 2006 May; 5(2):237-41. PubMed ID: 16698583
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 3. [Construction of phage display antibody library to MCF-7 cells and screening of single-chain antibodies against breast cancer cells].
  Zhao Y; Wang QM; Fu XQ; Chen JZ; Fan GC; Chen HP
  Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao; 2004 Sep; 20(5):667-72. PubMed ID: 15973987
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 4. [Cloning and expression of human single-chain Fv antibody against A beta(1-42) peptide involved in Alzheimer disease].
  Jia J; Liu Z; Zhao XM; Liang P
  Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi; 2008 Jun; 37(6):400-4. PubMed ID: 19031720
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 5. [Isolation and identification of single chain Fv antibodies against breast cancer from a human phage display library].
  Wang J; Wang H; Wang C; Yuan Y; Cui Y; Ye J; Li Q
  Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi; 2012 Aug; 28(8):837-40. PubMed ID: 22863591
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 6. [Construction of a human phage display ScFv library against Mycobacterium tuberculosis].
  Yang H; Zhou XG; Shi L; Feng YH; Qin LH; Zheng RJ; Wang J; Hu ZY
  Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi; 2008 Sep; 31(9):682-5. PubMed ID: 19080570
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 7. [Preparation of human phage antibodies specific for SSA/Ro antigen and its sequence analysis].
  Li YJ; Peng JM; Zhang FC
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi; 2004 Nov; 84(22):1904-8. PubMed ID: 15631804
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 8. [Construction and screening of phage display single chain antibody library against Bursaphelenchus xylophilus cellulase].
  Tian W; Zhang Q; Yang WB; Bai G
  Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao; 2005 Nov; 21(6):900-5. PubMed ID: 16468343
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 9. Production and characterization of single chain Fv directed against beta2-agonist clenbuterol.
  Pan K; Wang H; Zhang HB; Liu HW; Lei HT; Huang L; Sun YM
  J Agric Food Chem; 2006 Sep; 54(18):6654-9. PubMed ID: 16939323
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 10. [Construction of human phage-displayed scFv library and selection of the ScFv against rabies virus].
  Zhao XL; Yin J; Wang H; Jiang M; Hou XJ
  Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi; 2004 Mar; 20(2):243-7. PubMed ID: 15191736
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 11. Cloning, expression, and identification of anti-carbofuran single chain Fv gene.
  Wang H; Yang J; Liu X; Liang Y; Lei H; Shen Y; Xu X; Sun Y; Xu Z; He Y
  Biotechnol Prog; 2009; 25(4):1018-24. PubMed ID: 19653307
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 12. [Cloning and expression of human single-chain Fv antibody against amyloid beta peptide involved in Alzheimer's disease].
  Cai J; Wang SZ; Peng Y; Zhong YW; Ji ZJ; Yuan JG; Qiang BQ
  Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao; 2003 Oct; 25(5):557-62. PubMed ID: 14650158
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 13. [Production of phage-displayed anti-idiotypic antibody single chain variable fragments to MG7 monoclonal antibody directed against gastric carcinoma].
  He F; Nie Y; Han Z
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi; 2001 Jan; 81(1):33-6. PubMed ID: 11798849
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 14. [Preparation of phage-displayed single chain variable fragments of monoclonal antibody MC5 recognizing colorectal carcinoma].
  He FT; Li RF; Zhang Y; Ji Q; Chen BJ; Qiao TD; Fan DM
  Ai Zheng; 2002 Jun; 21(6):636-9. PubMed ID: 12452065
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 15. [Generation of anti-rhEPO ScFv by using phage display technology].
  Zhong L; Wu S; Yang X
  Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi; 1998 Mar; 12(1):38-42. PubMed ID: 12515169
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. Preparation of single chain variable fragment of MG(7) mAb by phage display technology.
  Yu ZC; Ding J; Nie YZ; Fan DM; Zhang XY
  World J Gastroenterol; 2001 Aug; 7(4):510-4. PubMed ID: 11819819
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 17. [Construction and clinical applications of a humanized phage library of platelet GPIIb/IIIa single chain Fv antibody].
  Ji XB; Hou M; Ma DX; Li LZ; Peng J; Wang L
  Zhonghua Nei Ke Za Zhi; 2005 Apr; 44(4):293-6. PubMed ID: 15924647
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. [Construction and screening of human anti-idiotypic single chain antibodies of nasopharyngeal carcinoma].
  He XJ; Li GC; Zhu JG; Li YH; Zhou GH
  Ai Zheng; 2004 Feb; 23(2):124-9. PubMed ID: 14960228
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 19. A strategy for high-level expression of a single-chain variable fragment against TNF╬▒ by subcloning antibody variable regions from the phage display vector pCANTAB 5E into pBV220.
  Yang T; Yang L; Chai W; Li R; Xie J; Niu B
  Protein Expr Purif; 2011 Mar; 76(1):109-14. PubMed ID: 20951213
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 20. Construction of an scFv library by enzymatic assembly of V(L) and V(H) genes.
  Kato M; Hanyu Y
  J Immunol Methods; 2013 Oct; 396(1-2):15-22. PubMed ID: 23916870
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 27.