These tools will no longer be maintained as of December 31, 2024. Archived website can be found here. PubMed4Hh GitHub repository can be found here. Contact NLM Customer Service if you have questions.


BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

440 related articles for article (PubMed ID: 20117977)

 • 1. [Construction of a phage antibody library and screening of anti-epidermal growth factor receptor variant III single chain antibody].
  Han DG; Duan XY; Guo YM; Zhou Q; Wang QY; Yang GX
  Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao; 2010 Jan; 30(1):25-9. PubMed ID: 20117977
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 2. [Construction and screening of phage antibody libraries against epidermal growth factor receptor and soluble expression of single chain Fv].
  Sheng WJ; Miao QF; Zhen YS
  Yao Xue Xue Bao; 2009 Jun; 44(6):597-602. PubMed ID: 19806889
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 3. [Construction of phage display antibody library to MCF-7 cells and screening of single-chain antibodies against breast cancer cells].
  Zhao Y; Wang QM; Fu XQ; Chen JZ; Fan GC; Chen HP
  Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao; 2004 Sep; 20(5):667-72. PubMed ID: 15973987
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 4. [Production of phage-displayed anti-idiotypic antibody single chain variable fragments to MG7 monoclonal antibody directed against gastric carcinoma].
  He F; Nie Y; Han Z
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi; 2001 Jan; 81(1):33-6. PubMed ID: 11798849
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 5. Screening and evaluation of human single-chain fragment variable antibody against hepatitis B virus surface antigen.
  Zhang JL; Gou JJ; Zhang ZY; Jing YX; Zhang L; Guo R; Yan P; Cheng NL; Niu B; Xie J
  Hepatobiliary Pancreat Dis Int; 2006 May; 5(2):237-41. PubMed ID: 16698583
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 6. [Construction and clinical applications of a humanized phage library of platelet GPIIb/IIIa single chain Fv antibody].
  Ji XB; Hou M; Ma DX; Li LZ; Peng J; Wang L
  Zhonghua Nei Ke Za Zhi; 2005 Apr; 44(4):293-6. PubMed ID: 15924647
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 7. Production of phage-displayed anti-idiotypic antibody single chain variable fragments to MG7 monoclonal antibody directed against gastric carcinoma.
  Fengtian H; Yongzhan N; Baojun C; Taidong Q; Zheyi H; Daiming F
  Chin Med Sci J; 2002 Dec; 17(4):215-9. PubMed ID: 12901508
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 8. [Construction and secretory expression of single-chain Fv fragment M97 with therapeutic potential against tumor invasion and metastasis].
  Zhou C; Jiang M; Xu L; Zhen Y
  Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao; 1998 Apr; 20(2):81-8. PubMed ID: 11367724
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 9. [Construction and panning of scFv phage display library against recombinant interleukin 4 receptor].
  Yang G; Guo H; Liu X; He G; Tian W; Cai K; Wang P; Wang W
  Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi; 2016 Jun; 32(6):829-33. PubMed ID: 27371853
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 10. [Construction of a human phage display ScFv library against Mycobacterium tuberculosis].
  Yang H; Zhou XG; Shi L; Feng YH; Qin LH; Zheng RJ; Wang J; Hu ZY
  Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi; 2008 Sep; 31(9):682-5. PubMed ID: 19080570
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 11. Expression and identification of recombinant soluble single-chain variable fragment of monoclonal antibody MC3.
  He FT; Nie YZ; Chen BJ; Qiao TD; Fan DM; Li RF; Kang YS; Zhang Y
  World J Gastroenterol; 2002 Apr; 8(2):258-62. PubMed ID: 11925603
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 12. [Construction of human phage-displayed scFv library and selection of the ScFv against rabies virus].
  Zhao XL; Yin J; Wang H; Jiang M; Hou XJ
  Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi; 2004 Mar; 20(2):243-7. PubMed ID: 15191736
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 13. Production of a single-chain fragment of the murine anti-idiotypic antibody ACA125 as phage-displayed and soluble antibody by recombinant phage antibody technique.
  Schlebusch H; Reinartz S; Kaiser R; GrĂ¼nn U; Wagner U
  Hybridoma; 1997 Feb; 16(1):47-52. PubMed ID: 9085128
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 14. [Production of phage-displayed single chain variable fragments of monoclonal antibody MGb1].
  He F; Chen B; Nie Y; Han Z; Qiao T; Fan D
  Zhonghua Nei Ke Za Zhi; 2000 Sep; 39(9):585-7. PubMed ID: 11798521
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 15. [Preparation of phage-displayed single chain variable fragments of monoclonal antibody MC5 recognizing colorectal carcinoma].
  He FT; Li RF; Zhang Y; Ji Q; Chen BJ; Qiao TD; Fan DM
  Ai Zheng; 2002 Jun; 21(6):636-9. PubMed ID: 12452065
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. Construction of an scFv library by enzymatic assembly of V(L) and V(H) genes.
  Kato M; Hanyu Y
  J Immunol Methods; 2013 Oct; 396(1-2):15-22. PubMed ID: 23916870
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 17. [Construction of anti-B7-H4-scFv library and screening and identification of anti-B7-H4-scFv].
  Shao L; Xu C; Ji H; Mao W; Wang Y; Liu X; Zhu Y
  Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi; 2016 Sep; 32(9):1260-6. PubMed ID: 27609584
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. Construction of human ScFv phage display library against ovarian tumor.
  Xia J; Bi H; Yao Q; Qu S; Zong Y
  J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci; 2006; 26(5):497-9. PubMed ID: 17219950
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 19. Preparation of single chain variable fragment of MG(7) mAb by phage display technology.
  Yu ZC; Ding J; Nie YZ; Fan DM; Zhang XY
  World J Gastroenterol; 2001 Aug; 7(4):510-4. PubMed ID: 11819819
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 20. [Isolation and identification of a human single chain Fv antibody against amyloid-beta 1-42 soluble oligomers from a human phage display library].
  Bao F; He J; Cao G; Yin F; Wang X; Pang S; Zhang Y; Hong T
  Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao; 2009 Aug; 25(8):1195-203. PubMed ID: 19938457
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 22.