These tools will no longer be maintained as of December 31, 2024. Archived website can be found here. PubMed4Hh GitHub repository can be found here. Contact NLM Customer Service if you have questions.


BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

207 related articles for article (PubMed ID: 21055246)

 • 1. [Suppressing the growth of Hep-2 human laryngeal cancer cells by silencing survivin gene in vitro and in vivo].
  Wen LJ; Gao LF; Ji K; Zhang HJ; Fu DN; Yang JP; Xu YP; Chen GW; Jin CS; Zhao XJ
  Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi; 2010 Aug; 45(8):674-9. PubMed ID: 21055246
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 2. Small interfering RNA survivin and GRIM-19 co-expression salmonella plasmid inhibited the growth of laryngeal cancer cells in vitro and in vivo.
  Wen LJ; Gao LF; Jin CS; Zhang HJ; Ji K; Yang JP; Zhao XJ; Wen MJ; Guan GF
  Int J Clin Exp Pathol; 2013; 6(10):2071-81. PubMed ID: 24133585
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 3. [Inhibitory effect of lentiviral vectors expressing small interfering RNA targeting survivin gene on Hep-2 cell growth in vitro and in nude mice].
  Yao XB; Wang XX; Zhang SQ; Yan LY; Zhu HL
  Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao; 2010 Jan; 30(1):170-2. PubMed ID: 20118014
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 4. [Effect of HDAC6 down-regulation on the growth of xenografted human laryngeal carcinoma cell line Hep-2 in nude mice and underlying mechanism].
  Yuan LL; Lou WH; Sang JZ
  Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi; 2012 Jun; 47(6):481-6. PubMed ID: 22932141
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 5. [Inhibitory effects of small interfering RNA targeting c-myc in combination with 5-fluorouracil on the growth in vitro and in vivo].
  Sang JZ; Wang HT; Lou WH; Tian F; Jin HJ; Yuan LL
  Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi; 2011 Jul; 46(7):566-71. PubMed ID: 22088286
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 6. Survivin knockdown enhances gastric cancer cell sensitivity to radiation and chemotherapy in vitro and in nude mice.
  Shen X; Zheng JY; Shi H; Zhang Z; Wang WZ
  Am J Med Sci; 2012 Jul; 344(1):52-8. PubMed ID: 22261621
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 7. Effect of nimesulide on the growth of human laryngeal squamous cell carcinoma.
  Liang Z; Liu J; Li L; Wang H; Zhao C; Jiang L; Qin G
  Am J Otolaryngol; 2014; 35(2):120-9. PubMed ID: 24321753
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 8. Clusterin silencing inhibits proliferation and reduces invasion in human laryngeal squamous carcinoma cells.
  Wang Q; Cao W; Su Q; Liu Z; Zhang L
  World J Surg Oncol; 2014 Apr; 12():124. PubMed ID: 24767179
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 9. [Inhibitory effect of silencing hTERT gene by short hairpin RNA on growth of human laryngeal squamous cell carcinoma xenograft in nude mice].
  Liu D; Tao ZZ; Xiao BK; Chen SM; Chi HM
  Ai Zheng; 2006 Jan; 25(1):11-6. PubMed ID: 16405742
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 10. [Effect of DJ-1 silencing by RNA interference on growth of xenografted human laryngeal squamous cell carcinoma Hep-2 cells in nude mice].
  Shen Z; Deng H; Ye D; Zhang J; Qiu S; Li Q; Cui X
  Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban; 2016 May; 45(4):349-355. PubMed ID: 27868407
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 11. [shRNA-mediated insulin-like growth factor I receptor gene silencing inhibits cell proliferation, induces cell apoptosis, and suppresses tumor growth in non-small cell lung cancer: in vitro and in vivo experiments].
  Dong AQ; Kong MJ; Ma ZY; Qian JF; Fan JQ; Xu XH
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi; 2007 Jun; 87(21):1506-9. PubMed ID: 17785094
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 12. Growth inhibition induced by short hairpin RNA to silence survivin gene in human pancreatic cancer cells.
  Shen YM; Yang XC; Song ML; Qin CH; Yang C; Sun YH
  Hepatobiliary Pancreat Dis Int; 2010 Feb; 9(1):69-77. PubMed ID: 20133233
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 13. [Induction of apoptosis and inhibition of proliferation in Hep-2 by survivin gene targeting in vitro].
  Wen L; Li C; Li Y; Zhao D; Gao L; Wang L; Guan G; Jin C
  Lin Chuang Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi; 2005 Dec; 19(24):1138-41. PubMed ID: 16512495
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 14. [Effects of the inhibition and apoptosis by shRNA mediated survivin gene silencing in xenograft tumor of nasopharyngeal carcinoma cell CNE-2].
  Zhao L; Li X; Ma J; Zhang N; Wang H
  Lin Chuang Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi; 2013 Apr; 27(8):420-4. PubMed ID: 23858726
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 15. [Silencing of survivin gene in Jeko-1 cell line with small interfering RNA].
  Liang W; Zhang WJ; Gao QM; Lu HN; Huang BB; Xiu B; Liang AB
  Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi; 2012 Feb; 20(1):88-92. PubMed ID: 22391172
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. Survivin gene silencing sensitizes prostate cancer cells to selenium growth inhibition.
  Liu X; Gao R; Dong Y; Gao L; Zhao Y; Zhao L; Zhao X; Zhang H
  BMC Cancer; 2010 Aug; 10():418. PubMed ID: 20698994
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 17. Survivin silencing enhances radiosensitivity in oral squamous cell carcinoma cell.
  Sun HB; Zheng HY; Yan X
  Eur Rev Med Pharmacol Sci; 2014; 18(18):2678-86. PubMed ID: 25317803
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. Silencing survivin expression inhibits the tumor growth of non-small-cell lung cancer cells in vitro and in vivo.
  Zhang K; Li Y; Liu W; Gao X; Zhang K
  Mol Med Rep; 2015 Jan; 11(1):639-44. PubMed ID: 25333812
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 19. A study of the suppressive effect on human pancreatic adenocarcinoma cell proliferation and angiogenesis by stable plasmid-based siRNA silencing of c-Src gene expression.
  Zhao X; Li DC; Zhao H; Li Z; Wang JX; Zhu DM; Zhou J; Cen JN
  Oncol Rep; 2012 Mar; 27(3):628-36. PubMed ID: 22200682
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 20. [Effect of RNA interference mediated gene silencing of DJ-1 on proliferation of laryngeal carcinoma cell line Hep-2].
  Zhu XL; Wen WP; Jiang AY; Lei WB; Su ZZ
  Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi; 2008 May; 43(5):374-8. PubMed ID: 18717316
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 11.