BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

316 related articles for article (PubMed ID: 28728305)

 • 1. [Incidence and mortality of stomach cancer in China, 2013].
  Zhang SW; Yang ZX; Zheng RS; Zeng HM; Chen WQ; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2017 Jul; 39(7):547-552. PubMed ID: 28728305
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 2. [Incidence and mortality of bladder cancer in China, 2014].
  He YT; Li DJ; Liang D; Zheng RS; Zhang SW; Zeng HM; Chen WQ; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2018 Sep; 40(9):647-652. PubMed ID: 30293387
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 3. [Estimation on the incidence and mortality of kidney cancer in China, in 2014].
  Liu SZ; Guo LW; Cao XQ; Chen Q; Zhang SK; Zhang M; Yu D; Quan PL; Sun XB; Chen WQ
  Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi; 2018 Oct; 39(10):1346-1350. PubMed ID: 30453435
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 4. [Incidence and mortality of cervical cancer in China, 2014].
  Gu XY; Zheng RS; Sun KX; Zhang SW; Zeng HM; Zou XN; Chen WQ; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2018 Apr; 40(4):241-246. PubMed ID: 29730908
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 5. [Incidence and mortality of female breast cancer in China, 2014].
  Li H; Zheng RS; Zhang SW; Zeng HM; Sun KX; Xia CF; Yang ZX; Chen WQ; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2018 Mar; 40(3):166-171. PubMed ID: 29575833
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 6. [Report of cancer epidemiology in China, 2015].
  Zheng RS; Sun KX; Zhang SW; Zeng HM; Zou XN; Chen R; Gu XY; Wei WW; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2019 Jan; 41(1):19-28. PubMed ID: 30678413
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 7. [Cancer statistics in China, 2016].
  Zheng RS; Zhang SW; Sun KX; Chen R; Wang SM; Li L; Zeng HM; Wei WW; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2023 Mar; 45(3):212-220. PubMed ID: 36944542
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 8. [Liver cancer epidemiology in China, 2015].
  An L; Zeng HM; Zheng RS; Zhang SW; Sun KX; Zou XN; Chen R; Wang SM; Gu XY; Wei WW; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2019 Oct; 41(10):721-727. PubMed ID: 31648492
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 9. [Report of incidence and mortality of gallbladder cancer in China, 2014].
  Tuo JY; Zhang M; Zheng RS; Zhang SW; Li GC; Yang NN; Chen WQ
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2018 Dec; 40(12):894-899. PubMed ID: 30605978
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 10. [Analysis of cancer incidence and mortality in elderly population in China, 2013].
  Chen WQ; Zheng RS; Zhang SW; Zeng HM; Zou XN; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2017 Jan; 39(1):60-66. PubMed ID: 28104036
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 11. [Epidemiological characteristics of gastric cancer in China, 2015].
  Wang SM; Zheng RS; Zhang SW; Zeng HM; Chen R; Sun KX; Gu XY; Wei WW; He J
  Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi; 2019 Dec; 40(12):1517-1521. PubMed ID: 32062908
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 12. [Estimated of esophageal cancer incidence and mortality in China, 2013].
  He YT; Li DJ; Liang D; Jin J; Wen DG; Chen WQ; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2017 Apr; 39(4):315-320. PubMed ID: 28550676
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 13. [Incidence and mortality of nasopharyngeal carcinoma in China, 2014].
  Fu ZT; Guo XL; Zhang SW; Zeng HM; Sun KX; Chen WQ; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2018 Aug; 40(8):566-571. PubMed ID: 30139025
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 14. [Report of Cancer Incidence and Mortality in China, 2014].
  Chen WQ; Li H; Sun KX; Zheng RS; Zhang SW; Zeng HM; Zou XN; Gu XY; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2018 Jan; 40(1):5-13. PubMed ID: 29365411
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 15. National cancer incidence and mortality in China, 2012.
  Chen W; Zheng R; Zuo T; Zeng H; Zhang S; He J
  Chin J Cancer Res; 2016 Feb; 28(1):1-11. PubMed ID: 27041922
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. [Incidence and mortality of laryngeal cancer in China, 2014].
  Wei KR; Zheng RS; Liang ZH; Sun KX; Zhang SW; Li ZM; Zeng HM; Zou XN; Chen WQ; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2018 Oct; 40(10):736-743. PubMed ID: 30392337
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 17. Report of incidence and mortality in China cancer registries, 2009.
  Chen W; Zheng R; Zhang S; Zhao P; Li G; Wu L; He J
  Chin J Cancer Res; 2013 Feb; 25(1):10-21. PubMed ID: 23372337
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. [The incidence and mortality of lung cancer in China, 2014].
  Sun KX; Zheng RS; Zeng HM; Zhang SW; Zou XN; Gu XY; Xia CF; Yang ZX; Li H; Chen WQ; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2018 Nov; 40(11):805-811. PubMed ID: 30481929
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 19. [Incidence and mortality of cancers appeared in the Hebei provincial cancer registry system in 2011].
  He Y; Liang D; Li D; Zhai J; Liu B; Zhu J; Shan B
  Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi; 2015 Aug; 36(8):846-51. PubMed ID: 26714541
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 20. Colorectal cancer incidence and mortality in China, 2010.
  Zheng ZX; Zheng RS; Zhang SW; Chen WQ
  Asian Pac J Cancer Prev; 2014; 15(19):8455-60. PubMed ID: 25339046
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 16.