BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

351 related articles for article (PubMed ID: 32683832)

 • 1. [Analysis of risk factors of severe postoperative complications in elderly patients with colorectal cancer aged over 80 years].
  Pei W; Zhou SC; Liang JW; Zheng ZX; Wang Z; Liu Z; Jiang Z; Liu Q; Zhou ZX; Wang XS
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi; 2020 Jul; 23(7):695-700. PubMed ID: 32683832
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 2. [Establishment of a nomogram predicting risk factors of postoperative perineal wound complications after abdominoperineal resection for rectal cancer].
  Lu SQ; Chang XF; Yang XD; Yu DC; Huang QG; Wang F
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi; 2019 Apr; 22(4):357-363. PubMed ID: 31054550
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 3. [Clavien-Dindo classification of complications after complete mesocolic excision in laparoscopic radical resection of right hemicolon cancer and analysis on its influencing factors].
  Li MZ; Li KY; Shen J; Xie DH
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi; 2020 Jan; 23(1):51-55. PubMed ID: 31958931
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 4. [Risk factor analysis on anastomotic leakage after laparoscopic surgery in rectal cancer patient with neoadjuvant therapy and establishment of a nomogram prediction model].
  Jiang W; Feng MY; Dong XY; Dong SM; Zheng JX; Liu XM; Liu WJ; Yan J
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi; 2019 Aug; 22(8):748-754. PubMed ID: 31422613
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 5. [Risk factors of anastomotic leakage after robotic surgery for low and mid rectal cancer].
  Chen JW; Chang WJ; Zhang ZY; He GD; Feng QY; Zhu DX; Yi T; Lin Q; Wei Y; Xu JM
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi; 2020 Apr; 23(4):364-369. PubMed ID: 32306604
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 6. [Effect of preservation of left colic artery on postoperative anastomotic leakage of patients with rectal cancer after neoadjuvant therapy].
  Teng WH; Wei C; Liu WJ; Liu S; Chen S; Zang WD
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi; 2019 Jun; 22(6):566-572. PubMed ID: 31238636
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 7. [Analysis on prognosis and influencing factors of postoperative low anterior resection syndrome for rectal cancer patients undergoing laparoscopic anus-preserving radical resection].
  Zuo LG; Ge ST; Wang X; Zhu YK; Liu ZH; Yang YT; Jiang CQ; Li SQ; Liu ML
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi; 2019 Jun; 22(6):573-578. PubMed ID: 31238637
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 8. [Risk factors of coloanal anastomotic stricture after laparoscopic intersphincteric resection for low rectal cancer].
  Zhang B; Zhuo GZ; Tian L; Zhao K; Zhao Y; Zhao YJ; Zhu J; Zhang T; Ding JH
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi; 2019 Aug; 22(8):755-761. PubMed ID: 31422614
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 9. [Grading evaluation of operative complications and analysis of related risk factors in patients with stage Ⅰ endometrial cancer treated by robotic-assisted and traditional laparoscopic surgery].
  Guo RX; Du JM; Wang PR; Li BJ; Li LX; Wang Q; Bai J
  Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi; 2020 Feb; 55(2):112-119. PubMed ID: 32146740
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 10. [Risk factor analysis of perioperative complications in patients with radical gastrectomy for gastric cancer].
  Zhang P; Lan TH; Zhou YM; Deng JP; Wei CZ; Wang GH; Tian L
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi; 2019 Aug; 22(8):736-741. PubMed ID: 31422611
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 11. [Risk factors of postoperative surgical site infection in colon cancer based on a single center database].
  Guo YC; Sun R; Wu B; Lin GL; Qiu HZ; Li KX; Hou WY; Sun XY; Niu BZ; Zhou JL; Lu JY; Cong L; Xu L; Xiao Y
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi; 2022 Mar; 25(3):242-249. PubMed ID: 35340174
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 12. [Prognosis factors for the perineal incision complications after abdominoperineal resection for low rectal cancer].
  Luo S; Liang JW; Zhou HT; Pei W; Zhou ZX; Liu Q; Wang XS
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi; 2017 Nov; 55(11):842-846. PubMed ID: 29136732
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 13. [Early postoperative complications and risk factors in laparoscopic D2 radical gastrectomy for gastric cancer].
  Cai M; Zeng XY; Xiong Z; Gao JB; Shuai XM; Cai KL; Wang JL; Wang Z; Zhang P; Liu XH; Bai J; Cheng J; Wang GB; Tao KX
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi; 2019 Aug; 22(8):742-747. PubMed ID: 31422612
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 14. [Analysis of clinicopathological features and risk factors for postoperative complications in the elderly gastric cancer patients].
  Lu S; Yan M; Li C; Yan C; Yao X; Chen M; Feng R; Bi R; Liu W; Zhu Z; Zhu Z
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi; 2016 May; 19(5):514-21. PubMed ID: 27215517
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 15. Aspects of survival from colorectal cancer in Denmark.
  Iversen LH
  Dan Med J; 2012 Apr; 59(4):B4428. PubMed ID: 22459726
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. [Analysis of risk factors of pulmonary infection in patients over 60 years of age after radical resection for gastric cancer].
  Yao Z; Yang H; Cui M; Xing J; Zhang C; Zhang N; Chen L; Liu M; Xu K; Tan F; Su X
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi; 2019 Feb; 22(2):164-171. PubMed ID: 30799539
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 17. [Risk factor analysis for perineal incision complications after abdominoperineal resection in elderly patients with rectal cancer].
  Zhou SC; Liang JW; Zhou HT; Liu Q; Zhou ZX; Wang XS
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2020 Jan; 42(1):65-69. PubMed ID: 32023772
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. Feasibility and outcomes of surgical therapy in very elderly patients with colorectal cancer.
  Nakamura T; Sato T; Miura H; Ikeda A; Tsutsui A; Naito M; Ogura N; Watanabe M
  Surg Laparosc Endosc Percutan Tech; 2014 Feb; 24(1):85-8. PubMed ID: 24487164
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 19. [Influence of visceral lipids obesity on the early postoperative complications after radical gastrectomy].
  Qiu GL; Li XW; Wang HJ; Wang PX; Liu JH; Zhu MK; Liao XH; Fan L; Che XM
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi; 2022 Jul; 25(7):596-603. PubMed ID: 35844122
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 20. [Analysis of risk factors for bone metastasis after radical resection of colorectal cancer within 5 years].
  Li A; Tan Z; Fu C; Wang H; Yuan J
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi; 2017 Jan; 20(1):58-61. PubMed ID: 28105621
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 18.